Sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo, Nấm Linh Chi được sản xuất hoàn toàn tại Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Nấm Và Tài Nguyên Sinh Vật – Địa chỉ: 53 Sông Cày, TT. Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh – Điện thoại: 0239 3845 688 và được phân phối bới Công ty TNHH Musogi – Đ/c: 12/16A Đường 31, Phường. Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh – Holine: 0913 696 728 – Email info@musogi.com

Đông Trùng Hạ Thảo hoàn toàn tự nhiên và đạt tiêu chuẩn phù hợp an toàn thực phẩm theo xác nhận công bố số 47/2020/NNPTNT-039 của Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông, Lâm Sản Và Thuỷ Sản Hà Tĩnh.

Sản phẩm cũng đạt chứng nhận GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2018.